Ontdek het grafisch verhaal achter ons Europees burgerwetenschap project over wateroverlast

Uitdaging > Doel > Noden > Aanpak > 
Oplossingen > Meer details > Toekomst?

Stedelijke wateroverlast komt vaak voor als hevige regenval de capaciteit van het rioleringssysteem overschrijdt

UITDAGING
SNEL
LOKAAL
SCHADE

Door de snelle en vaak lokale impact, met aanzienlijke schade aan de natuurlijke omgeving en stedelijke infrastructuur, is wateroverlast moeilijk om te beheren.

PROJECT

Om de veerkracht van steden tegenover wateroverlast te verhogen, beoogt FloodCitiSense het ontwikkelen van een waarschuwingssysteem voor, maar ook met burgers en overheden.

NODEN


Er is nood aan gedetailleerde informatie en computer-modellen voor snelle en tijdige voorspellingen van mogelijke wateroverlast. 

In tegenstelling tot wat verwacht kan worden, heeft de nood aan gedetailleerde informatie voor een beter begrip van wateroverlast in een stedelijke context, zich vaak niet vertaald in een dens monitoring netwerk voor regen en hydrologische respons.De belangrijkste reden is de relatief hoge installatie- en onderhoudskost van dergelijke meetnetwerken.

Ondanks het feit dat radar technologie tegenwoordig toelaat om ruimtelijk verdeelde, continue neerslagschattingen te maken, blijft het nodig om deze schattingen aan te vullen met directe metingen op grondniveau.

AANPAK

3 PILOOT STEDEN

De ontwikkeling van de waarschuwingsdienst gebeurde in drie steden die gevoelig zijn voor wateroverlast:

“De combinatie van steile hellingen en een unitair rioleringsstelsel leidt tot een concentratie van waterstromen, die de valleigebieden kwetsbaar maken voor wateroverlast.”

“De ambitieuze strategie voor meer veerkracht, heeft het risico op wateroverlast beperkt tot kleine events met lokale impact.”

“Hoewel een overstromings-bestrijdingsplan het risico aanpakt dat voortvloeit uit rivieroverstromingen in het stroomgebied van Minworth, blijft het gebied vatbaar voor wateroverlast”

In elke stad, zetten we een Levend Lab op met burgers, lokale instanties en andere belanghebbenden om - in co-creatie - de verschillende oplossingen te ontwikkelen. 

STEDELIJK
LEVEND
LAB

> universiteiten
> civiele maatschappij
>  ...
> water actoren
> milieu diensten
> meteorologisch instituut
> ...

In de pilootsteden, speelden de burgers een CENTRALE EN ACTIEVE ROL 
bij het inzamelen van de nodige alternatieve regengegevens met het oog op een hogere dichtheid van regenmetingen.

OPLOSSINGEN

With the FloodCitiSense app, citizens can make reports of rainfall intensity and impacts on the go!

Citizens placed low-cost rainfall sensors at home to help fill the gaps in cities’ network of official rain gauges.

Met de FloodCitiSense app kunnen burgers makkelijk regenintensiteit en impacten van wateroverlast melden!

Burgers plaatsten thuis low-cost regenmeters om zo te helpen om de “gaten” in het bestaande meetnetwerk te vullen.

De crowdsourced informatie en low-cost gegevens, ingezameld door burgers, voeden een database met gedetailleerde informatie die cruciaal is om de voorspelling van stedelijke wateroverlast te verbeteren.

Waarschuwingsdienst
voor stedelijke wateroverlast

Dit was ons verhaal in het kort

Geïnteresseerd in meer details over onze oplossingen en bevindingen?

Vertel me meer

Of wil je weten wat de toekomst brengt?

Breng me daarheen


Bevindingen in meer detail

App

RegenMETERS

ModellERING

WAARSCHUWINGS-
SYSTEEM

De FloodCitiSense mobiele en web app

Gebruiksgemak score Mobiele app

74.2%

Gebruiksgemak score Web platform

76%

ALGEMENE CONCLUSIE

De belangrijkste uitdaging m.b.t. de app is het uitbouwen van een voldoende grote gebruikersgemeenschap. De implementatie van de oproep-berichten waarmee we rechtstreeks met alle app-gebruikers kunnen communiceren, was hiervoor een cruciale ontwikkeling.

Low-cost regenmeters

In het totaal, werden 50 low-cost, akoestische regenmeters met zonnepanelen, gemaakt met, en bezorgd aan burgers.

Tijdens een eerste testfase brachten een aantal tekortkomingen van de regenmeters (beschadigde batterijen, software problemen, roest) aan het licht, die verholpen werden met het lanceren van de 2e generatie regenmeters.

Deze 2G sensoren bieden de mogelijkheid om de meetgegevens in real-time te versturen via het open LoRaWAN The Things Network (TTN).

Belangrijkste bevindingen

In vergelijking met de officiële, precieze regenmeters, volgen de low-cost sensoren verschillende trends:

Een relatief hoge correlatie tussen tijdseries.

Een aanzienlijke onderschatting van de absolute regen-val, wat leidt tot...

… het missen van een aantal piek events.

Een relatief hoge correlatie tussen tijdseries.

Een aanzienlijke onderschatting van de absolute regenval, wat leidt tot...

… het missen van een aantal piek events.

Het inzamelen van regengegevens via de low-cost regenmeters was complex :

  1. De nieuwe regenmeters vertoonden nog steeds batterijproblemen tijdens de winter.
  2. In een stedelijke context vormt een juiste installatie van de low-cost regenmeters een ware uitdaging.

> het is cruciaal om obstructie door naburige objecten te vermijden en de voorkeur te geven aan een Z-ZW orientering.

> Het installeren van een eigen LoRa gateway per regenmeter helpt om verbindingsproblemen en verlies van gegevenspakketjes te vermijden in een stedelijke context.

=> CONCLUSIE: technologie nog niet matuur genoeg

Modellering

We gebruikten drie heel verschillende modelleringsmethodes in de 3 pilootsteden

*Klik op de tabbladen voor meer informatie over de aanpak in elke pilootstad

Deze variatie in modellen is een onmiddellijk gevolg van de specifieke context in elke pilootstad (ruimtelijke configuratie, gegevensbeschikbaar-heid, etc.). Maar alle methodes hebben gemeen dat ze toelaten om

drempelwaarden voor wateroverlast te identificeren.

Waarschuwingssysteem voor wateroverlast

Op basis van de geïdentificeerde drempelwaarden, kan een voorspelling van het risico op wateroverlast gemaakt worden.

Via het webpplatform, kan een dashboard met een visualisatie van regen/wateroverlast voorspellingen, waterbeheerders toelaten om potentiële risico’s op wateroverlast in te schatten en een beslissing te nemen over het al dan niet uitsturen van een waarschuwing.

Ontdek het web platform >

Vooruitblik: Naar een operationele fase

Eens operationeel, kunnen de FloodCitiSense oplossingen stedelijk waterbeheer
vergemakkelijken door

stadsdiensten te helpen om :

Gepaste maatregelen te nemen voor, tijdens en na wateroverlast events

Rechtstreeks te communiceren met burgers (e.g. wateroverlast waarschuwing)

In Brussel werken we samen met de lokale milieu diensten, institutionele water actoren, burgers en mobiliteitsdiensten om na te denken over een operationalisering van de beoogde waarschuwingsdienst voor wateroverlast 

Bedankt voor uw interesse en hulp!